Nieuws

Hopelijk kunnen we nu onze start nemen voor het nieuwe seizoen , we kunnen starten op zondag 20 Juni 2021 te Sint Jan Ter Biezen


Wegens de uitgestelde start van het seizoen is de prijs voor een vergunning bij OVWF 50 € in plaats van 65 € , renners welke reeds een vergunning betaald hebben zullen 15 € terug ontvangen.


door de corona maatregelen dienen de renners welke in de maand juni starten hun vergunning vooraf te betalen ( niet bij de inschrijving van de eerste 2 wedstrijden )


Zeker te bekijken


In deze moeilijke en onzekere tijden zal als financiele steun voor de inrichters het prijzengeld voor de renners van 325 € worden bekostigd door de bond O.V.W.F.


Inrichten van een wedstrijd O.V.W.F.


1 Geen inrichtingsvergunning te betalen


2 Gratis attest verzekering B.A.


3 Gratis reporter en geluidsinstallatie van O.V.W.F.

Indien achtergrond muziek sabam aangifte door de inrichter.


Gratis prijzenbedrag voor de renners van 325 € van O.V.W.F.


Inrichter


1 Minimum 14 weken vooraf de wedstrijd aanvragen aan burgemeester en schepencollege.


2 Zorgen voor de nodige seingevers of aanvragen aan de seingeversclub RIKKO.


3 Aanvragen van ambulance en twee verplegers of First Care ambulance ( O.V.W.F. ).


4 Zorgen voor twee auto's met verkeersborden en met twee orange zwaailichten.


5 Men zorgt voor zes bloemtuilen voor de winnaar van iedere categorie 


Met deze nieuwe regel hopen we de inrichters en ook nieuwe inrichters te kunnen aanspreken


Bedankt bestuur O.V.W.F.