Nieuws

Aan alle inrichters , renners , families en vrienden een gelukkig 2021 en hopelijk een veel beter sportjaar.


Beste inrichters,

afhankelijk van hoe de corona situatie evolueert, hopen we in de maand maart met het nieuwe seizoen te kunnen starten.


Zeker te bekijken


In deze moeilijke en onzekere tijden zal als financiele steun voor de inrichters het prijzengeld voor de renners van 325 € worden bekostigd door de bond O.V.W.F.


Inrichten van een wedstrijd O.V.W.F.


1 Geen inrichtingsvergunning te betalen


2 Gratis attest verzekering B.A.


3 Gratis reporter en geluidsinstallatie van O.V.W.F.

Indien achtergrond muziek sabam aangifte door de inrichter.


Gratis prijzenbedrag voor de renners van 325 € van O.V.W.F.


Inrichter


1 Minimum 14 weken vooraf de wedstrijd aanvragen aan burgemeester en schepencollege.


2 Zorgen voor de nodige seingevers of aanvragen aan de seingeversclub RIKKO.


3 Aanvragen van ambulance en twee verplegers of First Care ambulance ( O.V.W.F. ).


4 Zorgen voor twee auto's met verkeersborden en met twee orange zwaailichten.


5 Men zorgt voor zes bloemtuilen voor de winnaar van iedere categorie 


Met deze nieuwe regel hopen we de inrichters en ook nieuwe inrichters te kunnen aanspreken


Bedankt bestuur O.V.W.F.O.V.W.F. zoekt een nieuwe reporter M/V

Kandidaten kunnen contact opnemen via het secretariaat of de Voorzitter Luc Yserbyt

tel : 0473 910971   of mail ovwf@live.b